วิวัฒนาการของ รูปีมอริเชียส / ตากาบังกลาเทศ

MUR

วิวัฒนาการของ BDT / MUR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีมอริเชียส เป็น ตากาบังกลาเทศ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีมอริเชียส = 292.6303 ตากาบังกลาเทศ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีมอริเชียส เป็น ตากาบังกลาเทศ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีมอริเชียส = 192.6211 ตากาบังกลาเทศ