Εξέλιξη ρουπίες Μαυρικίου / τάκα Μπαγκλαντές

MUR

Εξέλιξη BDT / MUR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Μαυρικίου σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Μαυρικίου = 292.6303 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Μαυρικίου σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Μαυρικίου = 192.6211 τάκα Μπαγκλαντές