วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / รูปีมอริเชียส

BDT

วิวัฒนาการของ MUR / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูปีมอริเชียส คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 51.9154 รูปีมอริเชียส

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูปีมอริเชียส คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 34.1728 รูปีมอริเชียส