Sự phát triển của Rupee Mauritius / Taka Bangladesh

MUR

Sự phát triển của BDT / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Taka Bangladesh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Mauritius = 292.6303 Taka Bangladesh

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Taka Bangladesh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Mauritius = 192.6211 Taka Bangladesh