Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Lari Gruzia

TRY

Sự phát triển của GEL / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Lari Gruzia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 167.4840 Lari Gruzia

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Lari Gruzia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 32.2992 Lari Gruzia