Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / λάρι Γεωργίας

TRY

Εξέλιξη GEL / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Τουρκίας = 1 674.83975 λάρι Γεωργίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Τουρκίας = 185.08271 λάρι Γεωργίας