Tỷ giá hối đoái của Vatican Lira , tiền của Thành Vatican

VAL/tiền tệ chuyển đổi
1 VAL = 0.0004 GBP
1 VAL = 0.0670 JPY
1 VAL = 0.0168 TWD
1 VAL = 0.3637 AOA
1 VAL = 0.0005 EUR
1 VAL = 0.0000 BTC
1 VAL = 0.0025 MYR
1 VAL = 0.0307 PHP
1 VAL = 0.0202 THB
1 VAL = 5.9561 LAK

tiền tệ/VAL chuyển đổi
1 VND = 0.0725 VAL
1 USD = 1652.0934 VAL
1 KRW = 1.3998 VAL
1 CNY = 255.4769 VAL
1 GBP = 2260.8910 VAL
1 JPY = 14.9179 VAL
1 TWD = 59.5537 VAL
1 AOA = 2.7495 VAL
1 EUR = 1936.2700 VAL
1 BTC = 70069915.3922 VAL

Tiền Của Thành Vatican

flag VAL
  • ISO4217 : VAL