Tỷ giá hối đoái của Vatican Lira , tiền của Thành Vatican

VAL/tiền tệ chuyển đổi
1 VAL = 0.0041 CNY
1 VAL = 0.0005 EUR
1 VAL = 0.0641 JPY
1 VAL = 0.0005 GBP
1 VAL = 0.0473 RUB
1 VAL = 0.0190 THB
1 VAL = 0.0009 AUD
1 VAL = 0.0025 MYR
1 VAL = 0.0446 INR
1 VAL = 0.0008 CAD

tiền tệ/VAL chuyển đổi
1 VND = 0.0710 VAL
1 USD = 1645.1591 VAL
1 TWD = 57.2565 VAL
1 KRW = 1.4441 VAL
1 CNY = 245.9868 VAL
1 EUR = 1936.2700 VAL
1 JPY = 15.5909 VAL
1 GBP = 2129.4845 VAL
1 RUB = 21.1559 VAL
1 THB = 52.6620 VAL

Tiền Của Thành Vatican

flag VAL
  • ISO4217 : VAL