Tỷ giá hối đoái của Vatican Lira , tiền của Thành Vatican

VAL/tiền tệ chuyển đổi
1 VAL = 0.0179 TWD
1 VAL = 0.0005 EUR
1 VAL = 0.0644 JPY
1 VAL = 0.0005 GBP
1 VAL = 0.0008 AUD
1 VAL = 0.0448 RUB
1 VAL = 0.0189 THB
1 VAL = 0.0008 CAD
1 VAL = 0.0026 MYR
1 VAL = 5.5187 LAK

tiền tệ/VAL chuyển đổi
1 VND = 0.0710 VAL
1 USD = 1638.1441 VAL
1 CNY = 235.3953 VAL
1 KRW = 1.3777 VAL
1 TWD = 55.8141 VAL
1 EUR = 1936.2700 VAL
1 JPY = 15.5161 VAL
1 GBP = 2144.0095 VAL
1 AUD = 1177.7870 VAL
1 RUB = 22.3107 VAL

Tiền Của Thành Vatican

flag VAL
  • ISO4217 : VAL

Các đồng tiền chính