Tỷ giá hối đoái của Vatican Lira , tiền của Thành Vatican

VAL/tiền tệ chuyển đổi
1 VAL = 0.0040 CNY
1 VAL = 0.0005 EUR
1 VAL = 0.0005 GBP
1 VAL = 0.0648 JPY
1 VAL = 0.0000 BTC
1 VAL = 0.0008 AUD
1 VAL = 0.0188 THB
1 VAL = 0.0025 MYR
1 VAL = 0.0459 RUB
1 VAL = 0.0300 PHP

tiền tệ/VAL chuyển đổi
1 VND = 0.0692 VAL
1 USD = 1602.9389 VAL
1 TWD = 57.2534 VAL
1 KRW = 1.4516 VAL
1 CNY = 247.3366 VAL
1 EUR = 1936.2700 VAL
1 GBP = 2178.1540 VAL
1 JPY = 15.4299 VAL
1 BTC = 57907313.3677 VAL
1 AUD = 1234.6928 VAL

Tiền Của Thành Vatican

flag VAL
  • ISO4217 : VAL