ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9056 0.911 วัน -0.4%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9056 0.9166 สัปดาห์ -0.86%
ช่วงรายเดือน 0.9056 0.9219 เดือน -1.52%
ช่วงประจำปี 0.8999 0.9901 ปี -6.28%
0.9069 -0.0037 -0.4%
  เข้าสู่ระบบ