ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9043 0.9076 วัน 0.25%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9043 0.9076 สัปดาห์ 0.25%
ช่วงรายเดือน 0.8795 0.9078 เดือน 2.68%
ช่วงประจำปี 0.8553 0.944 ปี -1.9%
0.907 0.0023 0.25%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ