ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.887 0.8915 วัน 0.31%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.885 0.892 สัปดาห์ 0.67%
ช่วงรายเดือน 0.8758 0.892 เดือน 0.71%
ช่วงประจำปี 0.8758 0.892 ปี 0.71%
0.8912 0.0028 0.31%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ