ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9327 0.944 วัน 0.04%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9327 0.9548 สัปดาห์ -0.97%
ช่วงรายเดือน 0.9327 0.9461 เดือน -0.74%
ช่วงประจำปี 0.9092 1.0148 ปี 2.7%
0.9369 0.0003 0.04%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ