ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

0.9799 0.0016 0.17%
ข้อมูล
การเปิด 0.9789
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9786 0.9815
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9786 0.9815
ช่วงประจำปี 0.9613 0.9849
สัปดาห์ 0.17%
เดือน 1.71%
ปี 1.26%