ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

1.0026 -0.0005 -0.04%
ข้อมูล
การเปิด 1.0031
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.0009 1.0043
ช่วงรายสัปดาห์ 1.0009 1.0121
ช่วงประจำปี 0.9716 1.0238
สัปดาห์ -0.83%
เดือน -1.62%
ปี 2.15%