ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

1.0017 -0.0004 -0.04%
ข้อมูล
การเปิด 1.0024
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9997 1.0025
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9997 1.0025
ช่วงประจำปี 0.9716 1.0124
สัปดาห์ -0.04%
เดือน 0.45%
ปี 2.06%