ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส (USD/CHF) USD/CHF

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 0.9403 0.9431 วัน 0.14%
ช่วงรายสัปดาห์ 0.9363 0.9453 สัปดาห์ -0.37%
ช่วงรายเดือน 0.9363 0.9494 เดือน -0.58%
ช่วงประจำปี 0.9182 0.9901 ปี -2.69%
0.9417 0.0013 0.14%
  เข้าสู่ระบบ