δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.9251 0.9266 ημέρα 0.04%
εβδομαδιαία σειρά 0.9245 0.9266 εβδομάδα 0.16%
μηνιαίο εύρος 0.9233 0.9472 μήνας -1.91%
ετήσιο εύρος 0.8758 0.9472 έτος 4.64%
0.926 0.0004 0.04%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση