δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.9574 0.9637 ημέρα 0.15%
εβδομαδιαία σειρά 0.9574 0.9637 εβδομάδα 0.14%
μηνιαίο εύρος 0.9574 0.9637 μήνας 0.14%
ετήσιο εύρος 0.9182 0.9901 έτος -0.52%
0.9627 0.0015 0.15%
  Σύνδεση