δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

0,991 -0,002 -0,2%
Πληροφορίες
άνοιγμα 0,9929
το εύρος της ημερήσιας 0,989 0,9936
εβδομαδιαία σειρά 0,9865 0,9984
ετήσιο εύρος 0,966 1,0238
εβδομάδα 0,08%
μήνας 0,09%
έτος 0,96%