δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.9095 0.9142 ημέρα 0.32%
εβδομαδιαία σειρά 0.9095 0.9142 εβδομάδα 0.32%
μηνιαίο εύρος 0.9092 0.9278 μήνας 0.2%
ετήσιο εύρος 0.9092 0.9278 έτος 0.2%
0.914 0.0029 0.32%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση