δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.9043 0.907 ημέρα 0.11%
εβδομαδιαία σειρά 0.8932 0.9078 εβδομάδα 0.9%
μηνιαίο εύρος 0.8795 0.9078 μήνας 2.53%
ετήσιο εύρος 0.8553 0.944 έτος -2.04%
0.9057 0.001 0.11%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση