δολάριο ΗΠΑ φράγκο Ελβετίας (USD/CHF) USD/CHF

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 0.8898 0.8925 ημέρα 0%
εβδομαδιαία σειρά 0.8898 0.8925 εβδομάδα 0%
μηνιαίο εύρος 0.8758 0.8925 μήνας 0.71%
ετήσιο εύρος 0.8758 0.8925 έτος 0.71%
0.8912 0 0%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση