Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

0.9712 0.0016 0.17%
Thông tin
khai mạc 0.9696
phạm vi hàng ngày 0.9692 0.9718
phạm vi hàng tuần 0.9661 0.9729
phạm vi hàng năm 0.9613 0.9762
tuần 0.34%
tháng 0.36%
năm 0.36%