Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

1,0151 0,0044 0,44%
Thông tin
khai mạc 1,0107
phạm vi hàng ngày 1,0093 1,016
phạm vi hàng tuần 1,0009 1,016
phạm vi hàng năm 0,9716 1,016
tuần 1,24%
tháng 2%
năm 3,42%