Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

0,991 -0,002 -0,2%
Thông tin
khai mạc 0,9929
phạm vi hàng ngày 0,989 0,9936
phạm vi hàng tuần 0,9865 0,9984
phạm vi hàng năm 0,966 1,0238
tuần 0,08%
tháng 0,09%
năm 0,96%