Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9095 0.9142 ngày 0.32%
phạm vi hàng tuần 0.9095 0.9142 tuần 0.32%
phạm vi hàng tháng 0.9092 0.9278 tháng 0.2%
phạm vi hàng năm 0.9092 0.9278 năm 0.2%
0.914 0.0029 0.32%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

  Đăng nhập