Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9542 0.958 ngày 0.22%
phạm vi hàng tuần 0.9542 0.9648 tuần -0.37%
phạm vi hàng tháng 0.9542 0.9648 tháng -0.37%
phạm vi hàng năm 0.9182 0.9901 năm -1.03%
0.9578 0.0021 0.22%
  Đăng nhập