Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9251 0.9266 ngày 0.06%
phạm vi hàng tuần 0.9245 0.9266 tuần 0.18%
phạm vi hàng tháng 0.9233 0.9472 tháng -1.89%
phạm vi hàng năm 0.8758 0.9472 năm 4.66%
0.9261 0.0006 0.06%

Forex biến động

  Đăng nhập