Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8781 0.882 ngày 0.11%
phạm vi hàng tuần 0.8743 0.8838 tuần 0.02%
phạm vi hàng tháng 0.8553 0.8886 tháng 2.17%
phạm vi hàng năm 0.8397 0.8886 năm 4.7%
0.8811 0.001 0.11%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập