Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9394 0.9546 ngày -1.21%
phạm vi hàng tuần 0.9394 0.9635 tuần -1.97%
phạm vi hàng tháng 0.9394 0.9652 tháng -0.91%
phạm vi hàng năm 0.9092 1.0065 năm 3.35%
0.9427 -0.0115 -1.21%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập