Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

0,9972 0,0034 0,34%
Thông tin
khai mạc 0,9937
phạm vi hàng ngày 0,9935 0,998
phạm vi hàng tuần 0,9863 0,998
phạm vi hàng năm 0,9187 1,0128
tuần 0,63%
tháng -0,17%
năm 2,32%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới