Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

1,0042 -0,0011 -0,11%
Thông tin
khai mạc 1,0047
phạm vi hàng ngày 1,0024 1,0051
phạm vi hàng tuần 1,0024 1,0051
phạm vi hàng năm 0,9716 1,0098
tuần -0,11%
tháng 1,03%
năm 2,31%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới