Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9061 0.9079 ngày -0.04%
phạm vi hàng tuần 0.906 0.9288 tuần -1.54%
phạm vi hàng tháng 0.906 0.9184 tháng -1.04%
phạm vi hàng năm 0.906 0.941 năm -1.91%
0.9069 -0.0004 -0.04%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập