Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.8898 0.8925 ngày 0%
phạm vi hàng tuần 0.8898 0.8925 tuần 0%
phạm vi hàng tháng 0.8758 0.8925 tháng 0.71%
phạm vi hàng năm 0.8758 0.8925 năm 0.71%
0.8912 0 0%

Forex biến động

  Đăng nhập