Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.9283 0.9293 ngày 0.03%
phạm vi hàng tuần 0.9283 0.9293 tuần 0.03%
phạm vi hàng tháng 0.8999 0.9296 tháng 2.74%
phạm vi hàng năm 0.8999 0.9901 năm -4.02%
0.9288 0.0003 0.03%
  Đăng nhập