Đô la Mỹ Franc Thụy sĩ (USD/CHF) USD/CHF

0,9762 0,004 0,42%
Thông tin
khai mạc 0,9722
phạm vi hàng ngày 0,9694 0,9774
phạm vi hàng tuần 0,9694 0,9783
phạm vi hàng năm 0,9694 1,0238
tuần -0,01%
tháng -2,47%
năm -0,55%