Μετατροπέας Ανδόρας φράγκο (ADF) φράγκο Τζιμπουτί (DJF)

ADF
Fr
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του ADF/DJF παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Ανδόρας φράγκο σε φράγκα Τζιμπουτί ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 Ανδόρας φράγκο = 2 564.6956 φράγκα Τζιμπουτί

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Ανδόρας φράγκο σε φράγκα Τζιμπουτί ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 Ανδόρας φράγκο = 2 564.6956 φράγκα Τζιμπουτί

Ιστορικά Ανδόρας φράγκο / φράγκο Τζιμπουτί

Ιστορία των ημερήσιων τιμών ADF /DJF από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 Ανδόρας φράγκο = 34.038969017786 φράγκο Τζιμπουτί

το ελάχιστο για

  • 1 Ανδόρας φράγκο = 25.646955516901 φράγκο Τζιμπουτί
Date ADF/DJF
29.4030
29.6420
29.4699
29.5692
29.3082
29.3220
29.3204
29.3185
29.4400
29.7183
29.9300
29.9279
30.2302
30.3152
30.3110
29.9872
29.5565
29.3102
29.2088
29.0060
29.2077
29.2051
28.9179
29.6989
29.9026
30.3026
30.2753
30.2416
30.2335
30.3537
30.5592
30.7017
30.9336
30.8984
30.6270
30.6354
30.4535
30.2287
30.3291
30.2483
29.9873
29.9250
29.9239
29.8485
29.5408
29.5234
29.4406
29.4201
29.4428
29.4413
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 ADF DJF 1 Ανδόρας φράγκο ADF = 29.67 φράγκα Τζιμπουτί DJF
2 ADF DJF 2 Ανδόρας φράγκο ADF = 59.34 φράγκα Τζιμπουτί DJF
15 ADF DJF 15 Ανδόρας φράγκο ADF = 445.08 φράγκα Τζιμπουτί DJF
50 ADF DJF 50 Ανδόρας φράγκο ADF = 1 483.60 φράγκο Τζιμπουτί DJF

πίνακα μετατροπής

Ανδόρας φράγκο (ADF)/φράγκο Τζιμπουτί (DJF)
1 Ανδόρας φράγκο = 29.67 φράγκα Τζιμπουτί
2 Ανδόρας φράγκο = 59.34 φράγκα Τζιμπουτί
3 Ανδόρας φράγκο = 89.02 φράγκα Τζιμπουτί
4 Ανδόρας φράγκο = 118.69 φράγκα Τζιμπουτί
5 Ανδόρας φράγκο = 148.36 φράγκα Τζιμπουτί
6 Ανδόρας φράγκο = 178.03 φράγκα Τζιμπουτί
7 Ανδόρας φράγκο = 207.70 φράγκα Τζιμπουτί
8 Ανδόρας φράγκο = 237.38 φράγκα Τζιμπουτί
9 Ανδόρας φράγκο = 267.05 φράγκα Τζιμπουτί
10 Ανδόρας φράγκο = 296.72 φράγκα Τζιμπουτί
15 Ανδόρας φράγκο = 445.08 φράγκα Τζιμπουτί
20 Ανδόρας φράγκο = 593.44 φράγκα Τζιμπουτί
25 Ανδόρας φράγκο = 741.80 φράγκα Τζιμπουτί
30 Ανδόρας φράγκο = 890.16 φράγκα Τζιμπουτί
40 Ανδόρας φράγκο = 1 186.88 φράγκο Τζιμπουτί
50 Ανδόρας φράγκο = 1 483.60 φράγκο Τζιμπουτί
60 Ανδόρας φράγκο = 1 780.31 φράγκο Τζιμπουτί
70 Ανδόρας φράγκο = 2 077.03 φράγκα Τζιμπουτί
80 Ανδόρας φράγκο = 2 373.75 φράγκα Τζιμπουτί
90 Ανδόρας φράγκο = 2 670.47 φράγκα Τζιμπουτί
100 Ανδόρας φράγκο = 2 967.19 φράγκα Τζιμπουτί
150 Ανδόρας φράγκο = 4 450.79 φράγκα Τζιμπουτί
200 Ανδόρας φράγκο = 5 934.38 φράγκα Τζιμπουτί
500 Ανδόρας φράγκο = 14 835.95 φράγκα Τζιμπουτί
1 000 Ανδόρας φράγκο = 29 671.90 φράγκα Τζιμπουτί
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());