συνάλλαγμα της Αγκόλας : κουάνζα Ανγκόλας Kz

Ανγκόλα

το κουάνζα Ανγκόλας is the currency της Αγκόλας. Ο κωδικός του του κουάνζα Ανγκόλας είναι AOA. Χρησιμοποιούμε Kz ως σύμβολο του του κουάνζα Ανγκόλας. το κουάνζα Ανγκόλας διαιρείται σε 100 cêntimos. AOA ρυθμίζεται National Bank of Angola.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του κουάνζα Ανγκόλας , συνάλλαγμα της Αγκόλας

.