Μετατροπέας Argentum (ARG) ζλότι Πολωνίας (PLN)

ARG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του ARG/PLN παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Argentum σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 Argentum = 52.3467191 ζλότι Πολωνίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Argentum σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 Argentum = 52.3467191 ζλότι Πολωνίας

Ιστορικά Argentum / ζλότι Πολωνίας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών ARG /PLN από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 Argentum = 1.1267942903416 ζλότι Πολωνίας

το ελάχιστο για

  • 1 Argentum = 0.0005234671912114 ζλότι Πολωνίας
Date ARG/PLN
0.0005706
0.0005703
0.0005677
0.0005664
0.0005741
0.0005781
0.0005778
0.0005777
0.0005718
0.0005744
0.0005681
0.0005643
0.0005644
0.0005660
0.0005660
0.0005601
0.0005702
0.0005753
0.0005753
0.0005694
0.0005754
0.0005753
0.0005704
0.0005609
0.0005567
0.0005488
0.0005430
0.0005450
0.0005448
0.0005403
0.0005313
0.0005270
0.0005291
0.0005303
0.0005280
0.0005277
0.0005328
0.0005334
0.0005343
0.0005354
0.0005417
0.0005421
0.0005421
0.0005401
0.0005426
0.0005423
0.0005428
0.0005416
0.0005409
0.0005408
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 000 ARG PLN 1 000 Argentum ARG = 0.57 ζλότι Πολωνίας PLN
2 000 ARG PLN 2 000 Argentum ARG = 1.14 ζλότι Πολωνίας PLN
15 000 ARG PLN 15 000 Argentum ARG = 8.56 ζλότι Πολωνίας PLN
50 000 ARG PLN 50 000 Argentum ARG = 28.53 ζλότι Πολωνίας PLN

πίνακα μετατροπής

Argentum (ARG)/ζλότι Πολωνίας (PLN)
1 000 Argentum = 0.57 ζλότι Πολωνίας
2 000 Argentum = 1.14 ζλότι Πολωνίας
3 000 Argentum = 1.71 ζλότι Πολωνίας
4 000 Argentum = 2.28 ζλότι Πολωνίας
5 000 Argentum = 2.85 ζλότι Πολωνίας
6 000 Argentum = 3.42 ζλότι Πολωνίας
7 000 Argentum = 3.99 ζλότι Πολωνίας
8 000 Argentum = 4.56 ζλότι Πολωνίας
9 000 Argentum = 5.13 ζλότι Πολωνίας
10 000 Argentum = 5.71 ζλότι Πολωνίας
15 000 Argentum = 8.56 ζλότι Πολωνίας
20 000 Argentum = 11.41 ζλότι Πολωνίας
25 000 Argentum = 14.26 ζλότι Πολωνίας
30 000 Argentum = 17.12 ζλότι Πολωνίας
40 000 Argentum = 22.82 ζλότι Πολωνίας
50 000 Argentum = 28.53 ζλότι Πολωνίας
60 000 Argentum = 34.23 ζλότι Πολωνίας
70 000 Argentum = 39.94 ζλότι Πολωνίας
80 000 Argentum = 45.64 ζλότι Πολωνίας
90 000 Argentum = 51.35 ζλότι Πολωνίας
100 000 Argentum = 57.05 ζλότι Πολωνίας
150 000 Argentum = 85.58 ζλότι Πολωνίας
200 000 Argentum = 114.10 ζλότι Πολωνίας
500 000 Argentum = 285.25 ζλότι Πολωνίας
1 000 000 Argentum = 570.50 ζλότι Πολωνίας
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());