Μετατροπέας σελίνι Αυστρίας (ATS) ζλότι Πολωνίας (PLN)

ATS
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του ATS/PLN παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 σελίνια Αυστρίας = 30.1829 ζλότι Πολωνίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 σελίνια Αυστρίας = 30.1829 ζλότι Πολωνίας

Ιστορικά σελίνι Αυστρίας / ζλότι Πολωνίας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών ATS /PLN από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 σελίνι Αυστρίας = 0.33497961527002 ζλότι Πολωνίας

το ελάχιστο για

  • 1 σελίνι Αυστρίας = 0.30027979041155 ζλότι Πολωνίας
Date ATS/PLN
0.3306
0.3305
0.3293
0.3290
0.3315
0.3336
0.3334
0.3334
0.3318
0.3342
0.3315
0.3301
0.3297
0.3306
0.3306
0.3285
0.3316
0.3346
0.3350
0.3284
0.3319
0.3318
0.3322
0.3266
0.3247
0.3228
0.3179
0.3191
0.3190
0.3184
0.3145
0.3130
0.3147
0.3138
0.3123
0.3122
0.3130
0.3122
0.3132
0.3138
0.3147
0.3149
0.3149
0.3142
0.3136
0.3129
0.3130
0.3120
0.3116
0.3116
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 ATS PLN 1 σελίνι Αυστρίας ATS = 0.33 ζλότι Πολωνίας PLN
2 ATS PLN 2 σελίνια Αυστρίας ATS = 0.66 ζλότι Πολωνίας PLN
15 ATS PLN 15 σελίνια Αυστρίας ATS = 4.96 ζλότι Πολωνίας PLN
50 ATS PLN 50 σελίνια Αυστρίας ATS = 16.53 ζλότι Πολωνίας PLN

πίνακα μετατροπής

σελίνι Αυστρίας (ATS)/ζλότι Πολωνίας (PLN)
1 σελίνι Αυστρίας = 0.33 ζλότι Πολωνίας
2 σελίνια Αυστρίας = 0.66 ζλότι Πολωνίας
3 σελίνια Αυστρίας = 0.99 ζλότι Πολωνίας
4 σελίνια Αυστρίας = 1.32 ζλότι Πολωνίας
5 σελίνια Αυστρίας = 1.65 ζλότι Πολωνίας
6 σελίνια Αυστρίας = 1.98 ζλότι Πολωνίας
7 σελίνια Αυστρίας = 2.31 ζλότι Πολωνίας
8 σελίνια Αυστρίας = 2.64 ζλότι Πολωνίας
9 σελίνια Αυστρίας = 2.98 ζλότι Πολωνίας
10 σελίνια Αυστρίας = 3.31 ζλότι Πολωνίας
15 σελίνια Αυστρίας = 4.96 ζλότι Πολωνίας
20 σελίνια Αυστρίας = 6.61 ζλότι Πολωνίας
25 σελίνια Αυστρίας = 8.27 ζλότι Πολωνίας
30 σελίνια Αυστρίας = 9.92 ζλότι Πολωνίας
40 σελίνια Αυστρίας = 13.22 ζλότι Πολωνίας
50 σελίνια Αυστρίας = 16.53 ζλότι Πολωνίας
60 σελίνια Αυστρίας = 19.84 ζλότι Πολωνίας
70 σελίνια Αυστρίας = 23.14 ζλότι Πολωνίας
80 σελίνια Αυστρίας = 26.45 ζλότι Πολωνίας
90 σελίνια Αυστρίας = 29.75 ζλότι Πολωνίας
100 σελίνια Αυστρίας = 33.06 ζλότι Πολωνίας
150 σελίνια Αυστρίας = 49.59 ζλότι Πολωνίας
200 σελίνια Αυστρίας = 66.12 ζλότι Πολωνίας
500 σελίνια Αυστρίας = 165.30 ζλότι Πολωνίας
1 000 σελίνι Αυστρίας = 330.60 ζλότι Πολωνίας
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());