συνάλλαγμα της Αυστρίας : σελίνι Αυστρίας ATS

Αυστρία

Στις/Την 28 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το το σελίνι αυστρίας (ATS). Ο κωδικός του της σελίνι Αυστρίας είναι ATS. Χρησιμοποιούμε ATS ως σύμβολο του της σελίνι Αυστρίας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της σελίνι Αυστρίας , συνάλλαγμα της Αυστρίας