Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / Bitcoin

BDT

Εξέλιξη BTC / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000000 τάκα Μπαγκλαντές = 94 227.6798776747 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000000 τάκα Μπαγκλαντές = 17.4037778667 Bitcoin