Sự phát triển của Taka Bangladesh / Bitcoin

BDT

Sự phát triển của BTC / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bitcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000000 Taka Bangladesh = 94 227.6798776747 Bitcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bitcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000000 Taka Bangladesh = 17.4037778667 Bitcoin