Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / λίρες Λιβάνου

BDT

Εξέλιξη LBP / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λίρες Λιβάνου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 81 819.9392 λίρες Λιβάνου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λίρες Λιβάνου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 τάκα Μπαγκλαντές = 997.1399 λίρες Λιβάνου