Sự phát triển của Taka Bangladesh / Bảng Li-băng

BDT

Sự phát triển của LBP / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bảng Li-băng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 2 732.9775 Bảng Li-băng

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Bảng Li-băng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 997.1399 Bảng Li-băng