Εξέλιξη λίρες Λιβάνου / τάκα Μπαγκλαντές

LBP

Εξέλιξη BDT / LBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 λίρες Λιβάνου = 1 002.868337 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Λιβάνου σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 λίρες Λιβάνου = 68.578835 τάκα Μπαγκλαντές