Sự phát triển của Taka Bangladesh / Krona Thụy Điển

BDT

Sự phát triển của SEK / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Krona Thụy Điển là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 181.05730 Krona Thụy Điển

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Krona Thụy Điển là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 78.97500 Krona Thụy Điển