Εξέλιξη δολάρια Καναδά / ευρώ

CAD

Εξέλιξη EUR / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 82.2193 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 57.8958 ευρώ