Sự phát triển của Đô la Canada / euro

CAD

Sự phát triển của EUR / CAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 82.2193 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 57.8958 euro