Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / λεβ Βουλγαρίας

CHF

Εξέλιξη BGN / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 198.9252 λεβ Βουλγαρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 115.9864 λεβ Βουλγαρίας