Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / γιεν Ιαπωνίας

CHF

Εξέλιξη JPY / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε γιεν Ιαπωνίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 14 140.5850 γιεν Ιαπωνίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε γιεν Ιαπωνίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 7 585.9660 γιεν Ιαπωνίας