Sự phát triển của Franc Thụy sĩ / Yên Nhật

CHF

Sự phát triển của JPY / CHF

Ngày tốt nhất để đổi từ Franc Thụy sĩ sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Franc Thụy sĩ = 13 676.3189 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Franc Thụy sĩ sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Franc Thụy sĩ = 7 023.9703 Yên Nhật