Εξέλιξη πέσο Κούβας / λεκ Αλβανίας

CUP

Εξέλιξη ALL / CUP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Κούβας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πέσο Κούβας = 13 315.1479 λεκ Αλβανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Κούβας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πέσο Κούβας = 339.0860 λεκ Αλβανίας