Εξέλιξη πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας / γκουρντ Αϊτής

DOP

Εξέλιξη HTG / DOP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 214.2580 γκουρντ Αϊτής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 68.3822 γκουρντ Αϊτής