Εξέλιξη πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας / δολάρια ΗΠΑ

DOP

Εξέλιξη USD / DOP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 392.133814 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας = 169.635029 δολάρια ΗΠΑ