Sự phát triển của Peso Dominica / Đô la Mỹ

DOP

Sự phát triển của USD / DOP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Dominica sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Peso Dominica = 392.133814 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Dominica sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Peso Dominica = 169.482140 Đô la Mỹ