Εξέλιξη λίρες Αιγύπτου / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

EGP

Εξέλιξη XAF / EGP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Αιγύπτου = 9 749.6292 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Αιγύπτου σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Αιγύπτου = 1 213.1603 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής