Sự phát triển của Bảng Ai Cập / franc CFA Trung Phi

EGP

Sự phát triển của XAF / EGP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang franc CFA Trung Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Ai Cập = 9 749.6292 franc CFA Trung Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang franc CFA Trung Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Ai Cập = 1 213.1603 franc CFA Trung Phi