Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / λίρες Αιγύπτου

XAF

Εξέλιξη EGP / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε λίρες Αιγύπτου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 82.42934 λίρες Αιγύπτου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε λίρες Αιγύπτου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 10.25680 λίρες Αιγύπτου