Εξέλιξη ευρώ / δολάρια ΗΠΑ

EUR

Εξέλιξη USD / EUR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ευρώ = 159.9080 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ευρώ = 95.9581 δολάρια ΗΠΑ