Sự phát triển của euro / Đô la Mỹ

EUR

Sự phát triển của USD / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 159.9080 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 95.9581 Đô la Mỹ