Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / ρουπίες Μαυρικίου

GBP

Εξέλιξη MUR / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 6 623.8699 ρουπίες Μαυρικίου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 4 214.2291 ρουπίες Μαυρικίου