Sự phát triển của Bảng Anh / Rupee Mauritius

GBP

Sự phát triển của MUR / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rupee Mauritius là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 6 623.8699 Rupee Mauritius

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rupee Mauritius là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 4 151.1532 Rupee Mauritius