συνάλλαγμα της Γκάνας : σέντι Γκάνας (GHC) ¢

Γκάνα

Στις/Την 31 Δεκ 2007, το σέντι γκάνας (GHS) αντικαταστάθηκε από τη/το το σέντι γκάνας (ghc) (GHC). Ο κωδικός του της σέντι Γκάνας (GHC) είναι GHC. Χρησιμοποιούμε ¢ ως σύμβολο του της σέντι Γκάνας (GHC).

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της σέντι Γκάνας (GHC) , συνάλλαγμα της Γκάνας