tiền của Ghana : Cedi Ghana ¢

Ghana

Vào 31 Th12 2007, cedi ghana (GHS) đã thay thế cho cedi ghana (GHC). Mã của của Cedi Ghana là GHC. Chúng tôi sử dụng ¢ làm biểu tượng của của Cedi Ghana.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Cedi Ghana , tiền của Ghana

GHC/tiền tệ chuyển đổi
1 GHC = 0.0001 CNY
1 GHC = 0.0019 JPY
1 GHC = 0.0000 EUR
1 GHC = 0.0000 GBP
1 GHC = 0.0005 THB
1 GHC = 0.0000 AUD
1 GHC = 0.0001 MYR
1 GHC = 0.0000 CAD
1 GHC = 0.1579 LAK
1 GHC = 0.0012 RUB

tiền tệ/GHC chuyển đổi
1 VND = 2.4677 GHC
1 USD = 57248.5548 GHC
1 KRW = 47.9088 GHC
1 TWD = 1944.0798 GHC
1 CNY = 8157.0403 GHC
1 JPY = 531.9046 GHC
1 EUR = 64569.5000 GHC
1 GBP = 71905.8368 GHC
1 THB = 1831.4991 GHC
1 AUD = 39756.6067 GHC

Tiền Của Ghana