tiền của Ghana : Cedi Ghana ¢

Ghana

Vào 31 Th12 2007, cedi ghana (GHS) đã thay thế cho cedi ghana (GHC). Mã của của Cedi Ghana là GHC. Chúng tôi sử dụng ¢ làm biểu tượng của của Cedi Ghana.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Cedi Ghana , tiền của Ghana

GHC/tiền tệ chuyển đổi
1 GHC = 0.0001 CNY
1 GHC = 0.0000 EUR
1 GHC = 0.0018 JPY
1 GHC = 0.0000 GBP
1 GHC = 0.0014 RUB
1 GHC = 0.0000 AUD
1 GHC = 0.0001 MYR
1 GHC = 0.0005 THB
1 GHC = 0.1614 LAK
1 GHC = 0.0008 PHP

tiền tệ/GHC chuyển đổi
1 VND = 2.4839 GHC
1 USD = 57663.6977 GHC
1 KRW = 51.1088 GHC
1 TWD = 2016.1783 GHC
1 CNY = 8615.9062 GHC
1 EUR = 67395.6000 GHC
1 JPY = 552.0202 GHC
1 GBP = 74557.6859 GHC
1 RUB = 730.7420 GHC
1 AUD = 40642.3601 GHC

Tiền Của Ghana