συνάλλαγμα της Ελλαδας : δραχμή Ελλάδας GRD

Ελλάδα

Στις/Την 28 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το της δραχμή ελλάδας (GRD). Ο κωδικός του της δραχμή Ελλάδας είναι GRD. Χρησιμοποιούμε GRD ως σύμβολο του της δραχμή Ελλάδας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμή Ελλάδας , συνάλλαγμα της Ελλαδας