tiền của Hy Lạp : Drachma Hy Lạp GRD

Hy Lạp

Vào 28 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho drachma hy lạp (GRD). Mã của của Drachma Hy Lạp là GRD. Chúng tôi sử dụng GRD làm biểu tượng của của Drachma Hy Lạp.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Drachma Hy Lạp , tiền của Hy Lạp

Tiền Của Hy Lạp