Εξέλιξη δηνάρια Ιράκ / φράγκα Ελβετίας

IQD

Εξέλιξη CHF / IQD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 δηνάρια Ιράκ = 104.5699943 φράγκα Ελβετίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 δηνάρια Ιράκ = 39.0263479 φράγκα Ελβετίας