Sự phát triển của Dinar I-rắc / Franc Thụy sĩ

IQD

Sự phát triển của CHF / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Franc Thụy sĩ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Dinar I-rắc = 104.5699943 Franc Thụy sĩ

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Franc Thụy sĩ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Dinar I-rắc = 39.0263479 Franc Thụy sĩ