Εξέλιξη δηνάρια Ιράκ / λίρες στερλίνες Βρετανίας

IQD

Εξέλιξη GBP / IQD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 δηνάρια Ιράκ = 72.9732814 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 δηνάρια Ιράκ = 35.0660020 λίρες στερλίνες Βρετανίας