Sự phát triển của Dinar I-rắc / Bảng Anh

IQD

Sự phát triển của GBP / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Dinar I-rắc = 72.9732814 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Dinar I-rắc = 35.0660020 Bảng Anh