Εξέλιξη κορόνες Ισλανδίας / δολάρια Καναδά

ISK

Εξέλιξη CAD / ISK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 κορόνες Ισλανδίας = 206.317912 δολάρια Καναδά

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε δολάρια Καναδά ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 κορόνες Ισλανδίας = 48.803472 δολάρια Καναδά