Sự phát triển của króna Iceland / Đô la Canada

ISK

Sự phát triển của CAD / ISK

Ngày tốt nhất để đổi từ króna Iceland sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 króna Iceland = 206.317912 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ króna Iceland sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 króna Iceland = 48.803472 Đô la Canada