Εξέλιξη κορόνες Ισλανδίας / δολάρια ΗΠΑ

ISK

Εξέλιξη USD / ISK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 κορόνες Ισλανδίας = 170.986821 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 κορόνες Ισλανδίας = 40.873063 δολάρια ΗΠΑ