συνάλλαγμα του Τζέρσεϋ : Λίρα Τζέρσεϋ JEP

Τζέρζι

Ο κωδικός του της Λίρα Τζέρσεϋ είναι JEP. Χρησιμοποιούμε JEP ως σύμβολο του της Λίρα Τζέρσεϋ. τη Λίρα Τζέρσεϋ διαιρείται σε 100 pence. JEP ρυθμίζεται Treasury and Resources Department, States of Jersey.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της Λίρα Τζέρσεϋ , συνάλλαγμα του Τζέρσεϋ