tiền của Jersey : Jersey Pound JEP

Jersey

Mã của của Jersey Pound là JEP. Chúng tôi sử dụng JEP làm biểu tượng của của Jersey Pound. Jersey Pound được chia thành 100 pence. JEP được quy định bởi Treasury and Resources Department, States of Jersey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Jersey Pound , tiền của Jersey

JEP/tiền tệ chuyển đổi
1 JEP = 1549.1536 KRW
1 JEP = 1.1142 EUR
1 JEP = 138.7806 JPY
1 JEP = 1.0000 GBP
1 JEP = 96.0347 RUB
1 JEP = 1.8241 AUD
1 JEP = 40.7107 THB
1 JEP = 5.4968 MYR
1 JEP = 11903.0243 LAK
1 JEP = 29.1826 CZK

Tiền Của Jersey

flag JEP
  • ISO4217 : JEP

Các đồng tiền chính