tiền của Jersey : Jersey Pound JEP

Jersey

Mã của của Jersey Pound là JEP. Chúng tôi sử dụng JEP làm biểu tượng của của Jersey Pound. Jersey Pound được chia thành 100 pence. JEP được quy định bởi Treasury and Resources Department, States of Jersey.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Jersey Pound , tiền của Jersey

JEP/tiền tệ chuyển đổi
1 JEP = 37.3015 TWD
1 JEP = 1.0957 EUR
1 JEP = 134.5755 JPY
1 JEP = 1.0000 GBP
1 JEP = 99.5983 RUB
1 JEP = 40.2758 THB
1 JEP = 5.3166 MYR
1 JEP = 1.8138 AUD
1 JEP = 0.0001 BTC
1 JEP = 1.7063 CAD

tiền tệ/JEP chuyển đổi
1 VND = 0.0000 JEP
1 USD = 0.7846 JEP
1 KRW = 0.0007 JEP
1 CNY = 0.1150 JEP
1 TWD = 0.0268 JEP
1 EUR = 0.9126 JEP
1 JPY = 0.0074 JEP
1 GBP = 1.0000 JEP
1 RUB = 0.0100 JEP
1 THB = 0.0248 JEP

Tiền Của Jersey

flag JEP
  • ISO4217 : JEP